Momentum en de ‘wet van aantrekking’

Momentum is het belangrijkste begrip als het gaat om de wet van aantrekking. Het verklaart waarom dingen groter of meer worden. Als je gefocust bent op het zien van rode auto’s, wordt het aantal rode auto’s in je perceptie automatisch meer. Het ‘moment’ groeit automatisch. En dat geldt ook voor problemen en oplossingen.

Systemisch werk: wat is dat?

Systemisch werk is een therapeutische werkvorm waarbij iemand een vraag of verlangen kan uitwerken in een daarvoor gecreëerde setting. In die setting wordt contact gemaakt met de emoties die er rond een bepaalde thematiek spelen. Voor het uitwerken van iemands vraag worden statische representanten (poppetjes, blaadjes, etc.) of dynamische representanten (mensen) gebruikt.