De wet van aantrekking (Law of Attraction)

Er is de laatste jaren veel geschreven over de Law of Attraction. Voor velen was het boek The Secret een kennismaking met dit fenomeen. De leer van de wet van aantrekking wordt wereldwijd beoefend. Niet iedereen staat er achter; voor sommigen is het een ongeloofwaardig en niet bewezen concept. Wat is (jouw) waarheid?

De basis van de LoA

Eind negentiende eeuw werd er al over de LoA geschreven. Verschillende kunstenaars, filosofen en wetenschappers hebben de wet uitgelegd. De wet van aantrekking maakt daarmee onderdeel uit van een filosofische stroming die New Thought wordt genoemd.

In de jaren tachtig begonnen Esther en Jerry Hicks met het channelen van een niet-fysieke entiteit met de naam Abraham. Abraham staat synoniem voor oneindige intelligentie. In het kort is de boodschap: dat waar je je op richt, dat trek je aan. Jouw vibratie trekt datgene aan dat past bij deze vibratie.

wet-van-aantrekking-law-of-attraction-vortex

Een vervolg op de leringen van Abraham kwamen met het commerciëlere boek The Secret. The Secret gaat over hetzelfde principe, maar is minder gedetailleerd en praktisch. Het karakter van The secret is daarmee wat commercieel en oppervlakkig.

Een vooronderstelling binnen nlp is: ‘alles dat je aandacht geeft, groeit’. Als je je ergens op focust, dan wordt dat werkelijkheid. Neem het voorbeeld van het focussen op rode auto’s. Opeens duiken ze overal op. In die zin heeft de LoA ook een relatie met nlp en positieve psychologie.

Wetenschap

De LoA is wetenschappelijk niet volledig te verklaren. Maar dat is wellicht niet belangrijk voor het beoefenen er van. Stel, het is niet per se waar, maar je ‘denkt’ dat het waar is, dan is het nog steeds waar. Dus of iets nou echt is, of je denkt dat het echt is, dan is het nog steeds echt.

Er bestaan wetenschappelijke stromingen die beginnen aan te sluiten bij wat over het algemeen nog als spiritueel of ‘gebaseerd op geloof’ wordt gezien. De resultaten van deze onderzoeken zijn baanbrekend.

Dr. Joe Dispenza doet wetenschappelijk onderzoek naar het veranderen van gedachtepatronen en de invloed daarvan op gezondheid, welvaart, etc. Hij beschrijft vanuit een wetenschappelijk kader de flexibiliteit van genen en aanpassingen van het DNA door gedachten.

Zijn we klaar voor een nieuwe realiteit?

Werken met de LoA

Zou je meer over de wet van aantrekking willen weten? In dat geval zou je Ask and it is given kunnen lezen. Ook YouTube staat vol met bestanden waarop de leringen van Abraham-Hicks te beluisteren zijn.

Of de Wet van Aantrekking écht is, of enkel een metafoor om inzicht te krijgen in de manier waarop het leven werkt is niet zo van belang. Je kunt zelf kiezen of je deze wet wilt inzetten om jouw overtuigingenpatroon en toekomst vorm te geven.


Naast nlp, systemisch werk en oplossingsgericht werken biedt ook de Wet van Aantrekking veel tools om je leven ingrijpend te veranderen.


www.abraham-hicks.com  /  www.thesecret.tv  /  www.drjoedispenza.com