Loslaten van problemen

Waarom kan ik het niet loslaten?

Het begrip loslaten zorgt vaak voor onduidelijkheid. Hoe doe je dat nou: een gebeurtenis of gevoel loslaten? Loslaten betkent niet dat je iets meteen vergeet, maar je kunt de emotionele lading rond een bepaald onderwerp transformeren.

Iets loslaten gaat in een aantal stappen. Er gaan een aantal energetische principes aan vooraf. Ik leg je uit hoe het werkt.

Loslaten is: iets anders vasthouden

Stel: je hebt een probleem of je hebt ergens last van. En je wilt dat loslaten. Bij datgene komt negatieve emotie kijken, anders wil je het vast niet loslaten. Het maakt voor dit voorbeeld niet uit of het groot of klein is. er kan zware negatieve emotie zijn, zoals angst of neerslachtigheid. En er kan milde negatieve emotie zijn, zoals frustratie of verveling.

Rond het probleem is vaak al wat momentum ontstaan. Je hebt niet alleen een ervaring gehad, je bent er ook over gaan denken en praten. Hoe langer je dat doet, hoe groter het momentum wordt. Ook anderen zijn meegenomen in het momentum dat je hebt gecreëerd. Dus als jij het al hebt losgelaten, dan beginnen anderen er weer over.

De ervaring zelf heb je niet altijd bewust aangetrokken. En wat je er vervolgens mee doet ook niet. Als je je na je ervaring niet focust op wat je wel wilt en wie je echt bent, dan kan het momentum je in zijn greep nemen. Je dit realiseren is de eerste stap.

Het momentum bijsturen

Als de trein eenmaal de kant van dat-wat-je-niet-wilt opdendert, dan is het van belang dat je de trein eerst rustig tot stilstand gaat brengen voordat hij de andere kant opkan. Het momentum moet getransformeerd worden naar een nieuw momentum.

Je negatieve ervaring heeft ook een positieve equivalent gecreëerd. De enige reden dat dat-wat-je-wel-wilt zich niet heeft gemanifesteerd, is dat je het negatieve momentum in gang houdt. Om dat de doorbreken wil je:

  • vaker te denken aan dat wat je wel wilt;
  • het negatieve momentum stoppen door er minder mee bezig te zijn (zoek afleiding);
  • het netatieve momentum stapsgewijs te transformeren;
  • je op een algemene manier goed te voelen, los van je probleem.

Je gaat merken dat als je focus gaat verschuiven, dat je het vanzelf gaat loslaten. En dat komt tot zijn recht in je veranderde gedachten, emoties en manifestaties.


Wil je meer weten en begrijpen over loslaten, zodat je je snel beter voelt?