Systemisch coach Rotterdam

Systemisch coach nodig?

Wat is systemisch werken?

Systemisch werk is een werkvorm (of therapievorm) waarbij iemand een vraag, probleem of verlangen kan uitwerken. Dat wordt gedaan door middel van een opstelling, begeleidt door een systemisch coach. In de opstelling wordt contact gemaakt met gevoelens die rond een bepaalde thematiek spelen.

Het doel van systemische coaching is contact met jezelf leren maken. Beter worden in voelen. Als je negatieve gevoelens ervaart in een bepaalde situatie of rond een persoon, dan kun je dat in een opstelling doorvoelen. Het thema dat je wilt onderzoeken kan van alles zijn: werk/inkomen, relatie/liefde, gezondheid, etc.

Wat is een familieopstelling of organisatieopstelling?

In een coachingsetting kun je een opstelling doen. In de ruimte wordt dan een verlangen of vraag van je uitgewerkt. We beginnen met een voorgesprek. In dat gesprek komen zaken aan bod als:

 • Wat wil je precies?
 • Wat ervaar je nu? (situatie, gevoelens, interactie met anderen, etc.)
 • Zijn er bepaalde zaken gebeurt in je verleden of dat van je gezin van herkomst?
 • Overige thema’s, archetypen of personen die de situatie beïnvloeden.

Als de coach gevoel heeft bij het spanningsveld rond de situatie, dan wordt de opstelling gestart. Bij individuele opstellingen worden statische representanten (poppetjes, blaadjes, etc.) gebruikt. Bij groepsopstellingen krijgen mensen, die representaten worden genoemd, een bepaalde rol aangewezen.

Hoe verloopt een individuele opstelling?

In de caochingpraktijk doe ik individuele familieopstellingen. De opstelling is een soort gevoelsreis. Je begint ergens en weet van te voren niet hoe het gaat lopen. Gaandeweg komt er heldere focus op dat wat zich energetisch manifesteert in iemands (onbewuste) beleving.  Er is daarbij ruimte voor het doorleven en doorvoelen van emoties.

Alle lagen worden rustig bekeken en doorlopen. Lagen die in het dagelijks leven niet zichtbaar zijn. Een opstelling verloopt heel natuurlijk. We zorgen er altijd voor dat we niet te hard gaan. We laten een volgende emotie gewoon verschijnen. Om te prikkelen spreken we verschillende hulpbronnen aan in de vorm van emoties, en oplossingsgerichte taalpatronen.

Wat is het doel van systemisch werk?

 • Begrijpen of zien wat zich onbewust afspeelt
  De reden dat mensen vaak iets willen is, omdat ze iets niet hebben. Je wilt gezondheid, omdat je fysieke klachten hebt. Je wilt meer geld, omdat je ervaart dat je te weinig hebt. Binnen familieopstellingen worden onzichtbare patronen zichtbaar, zodat je beter weet wat je moet doen.
 • Een relatie herstellen
  Een relatie die niet goed werkt gaat net zo goed over jou als over de ander. Een terugkomend begrip is loyaliteit. Velen van ons zijn eerder loyaal aan de ander dan aan zichzelf. De basis daarvoor begint bij de opvoeding en wordt in stand gehouden door bijvoobeeld maatschappelijke opvattingen. Een relatie met een ander herstellen betekent vooral: de relatie met jezelf herstellen.
 • Emotionele rust
  Het kan dat je al lang met iets rondloopt en niet goed weet hoe je er van af komt. Tijdens een opstelling doorloop je veel emoties. Het doorlopen van de zwaardere emoties naar lichtere emoties betekent ‘loslaten’. Na een opstelling kun je de rust weer in je lijf voelen.

Hoe is systemisch werk goed voor je?

 • Bevordering van de mind-body connection
  Emoties zijn de indicatoren van onze balans (rond specifieke thema’s). Als je meer naar je emoties leert luisteren, dan kun je makkelijker de balans zelf herstellen. Mensen die veel ‘in hun hoofd zitten‘, hebben hier baat bij. In je hoofd zitten betekent vaak: jezelf onttrekken van je gevoel en volledig afgaan op denkkracht. Vaak omdat negatieve emoties niet fijn zijn.
 • Meer bewustwording
  Aangezien we een soort intuïtieve reis maken, komt er van alles boven. Er komen ook zaken naar boven die je niet rationeel had kunnen bedenken. Een nlp-interventie is vaak meer hoofdelijk. Tijdens een opstelling laat je alles los en verwelkom je dat wat er speelt. Het is daarin heel puur.
 • Het ontwikkelen van je zelfstandigheid
  Als je negatieve emotie ervaart rond een thema, dan is dat nooit bevorderlijk. In principe wil je dat rond meerdere thema’s eerder een gevoel van liefde hangt dan van angst (lijkt me). Een gevoel van openheid, warmte en rust. Dat proces kun je ontwikkelen. Systemisch werk kan je daarbij enorm helpen.

Ik werk met individuele opstellingen binnen de coaching. Het is een heel mooie tool voor het in contact komen met dat wat er daadwerkelijk is en van binnen uit te groeien.

Bekijk de FAQ en de tarieven voor meer informatie.