Momentum en de wet van aantrekking

Momentum en de ‘wet van aantrekking’

Momentum is het belangrijkste begrip als het gaat om de wet van aantrekking. Het verklaart waarom dingen groter of meer worden. Als je gefocust bent op het zien van rode auto’s, wordt het aantal rode auto’s in je perceptie automatisch meer. Het ‘moment’ groeit automatisch. En dat geldt ook voor problemen en oplossingen.

Je hoeft er dus eigenlijk niets voor te doen om van een mug een olifant te maken. Als de mug zich eenmaal manifesteert, wordt het gemakkelijk een olifant. Dat kun je simpelweg doen door er aandacht aan te besteden. En dat geldt voor leuke en minder leuke situaties.

Je hoort misschien wel eens iemand zeggen: ‘wat je ook vindt, je hebt altijd gelijk’. Als je eenmaal iets denkt, dan ga je automatisch bewijs vinden om je standpunt te ondersteunen. Daarom heeft iemand meestal niet meer of minder gelijk dan een ander. Je bent hooguit ergens anders op gefocust.

Als het gaat om je issue of probleem, dan is er ook momentum. Vaak wordt iets meer als je er meer onbewuste aandacht aan besteedt. Dat geldt voor sociale problemen, fobieën en ook allergieën.

Het negeren van het probleem kan een eerste stap zijn in het werken naar vrijheid. Het is dan wel van belang dat je weet wat het probleem écht is. Anders ga je iets negeren waarvan je denkt dat het een probleem is. Terwijl het probleem minder bewust op de achtergrond blijft voortbestaan.

Als je de theorie achter het momentum begrijpt, realiseer je je dat iedere keer dat je aandacht aan het probleem geeft, dat het groeit. Je kunt je dus beter afvragen: wat is de moeite waard voor mij? Waar word ik nou echt blij of gelukkig van? Wat voelt goed? Als je daarop focust, dan krijgt de rest minder gewicht.


Wil je leren hoe je de wet van aantrekking en momentum voor je kunt laten werken?