mag je egoïstisch zijn?

Mag je egoïstisch zijn?

Het woord egoïsme wekt bij de meeste mensen een negatieve associatie op. Niemand wil egoïstisch genoemd worden, want dan ben je iemand die ‘alleen aan zichzelf denkt’. We willen liever dat anderen ons zien als iemand die altijd voor anderen klaarstaat.

Vroeg in je leven leer je dat je meer gewaardeerd wordt als je aan anderen denkt. Als kinderen lief, stil en braaf zijn, dan kunnen ouders zich ontspannen. In een gezinsdynamiek leer je dus als heel vroeg dat je aanpassen je iets oplevert.

De ander centraal stellen

De reden dat we ons vaak loyaal opstellen heeft te maken met de manier waarop sociale relaties werken. Jouw houding ten aanzien van anderen is bepalend voor de manier anderen je zien. Je omgeving vindt het fijn als je om hen geeft en laat je dat blijken.

Omgekeerd is het ook zo. Als je laat zien dat je gelooft in je eigen waardigheid en dat je jezelf op nummer één zet, dan kan dat bij anderen voor een negatief gevoel zorgen. En vervolgens heb je het gevoel dat het jouw schuld is dat de ander zich slecht voelt.

Doen wat je zelf wil

We kennen het allemaal wel. Iemand vraagt je om iets te doen, maar jij wilt dat niet. Mag je egoïstisch zijn? Doe je liever jezelf een plezier en de ander tekort, of doe je liever de ander een plezier en jezelf tekort?

Uiteindelijk is voor jezelf kiezen het beste wat je kunt doen. Anderen zijn prima in staat voor zichzelf te zorgen of op hun eigen manier hun leven in te richten. Dat zijn we soms even vergeten.

Kiezen voor jezelf betekent niet alleen dat je je eigen pad kunt volgen, maar het betekent ook dat je de ander de meeste ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen. Jij hebt de ander niet nodig om je goed te voelen en de ander jou ook niet.


Wil je meer weten over hoe je voor jezelf kiest (en de ander in zijn waarde laat)?