De kracht van nlp (neurolinguïstisch programmeren)

Nlp is een werkvorm uit de positieve psychologie, ontstaan in de jaren ’70. Het was voor mij de eerste werkvorm tijdens mijn reis in het land van persoonlijke ontwikkeling. Ik zie nlp als een set aan modellen, overtuigingen en oefeningen je ervaring kunnen transformeren.

Wat kun je met nlp?

Nlp is niet alleen theorie, maar ook veel praktijkgerichte interventie. Dat houdt in dat je naast je theoretische kader aan de slag gaat met anderen om gedrag en gevoelens te veranderen. Waar je bepaalde situaties bijvoorbeeld ‘boosheid’ ervoer, ga je nu bijvoorbeeld ‘rust’ integreren.

Mensen nemen op verschillende manieren de wereld waar. Sommigen voelen met name, terwijl voor anderen beelden of geluiden dominant zijn. Dat is een nlp-principe dat wordt verklaard met de representatiesystemen.

de nlp-representatiesystemen
De nlp-representatiesystemen: visueel, auditief, kinesthetisch en auditief digitaal

Hoe gebruik ik nlp?

Neurolinguïstisch programmeren gaf mij veel structuur en duidelijkheid over hoe je de werkelijkheid kunt begrijpen. Ik raakte gefascineerd door modellen als de neurologische niveaus van Bateson en het communicatiemodel.

Nlp komt o.a. terug in de manier waarop ik vragen stel. Als ik zaken uit jouw ervaring wil weten of begrijpen, dan stel ik vragen die specifiek verwijzen naar dat moment. Taal die verwijst naar iets specifieks (metamodel, Virginia Satir) is heel anders dan taal die verwijst naar iets globaals (miltonmodel, Milton Erickson).

Neurolinguïstisch programmeren komt ook terug in de manier waarop ik je waarneem. Is er bijvoorbeeld ‘rapport’ tussen ons? Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de manier waarop we in contact zijn. Zijn we aan het spiegelen in bewegingen en houding (of juist niet).

Er zijn vele nlp-oefeningen die kunt inzetten in je groeiproces. Dat doe je met mij onder begeleiding. We gaan dan aan de gang met het transformeren van je gedachten (uitgedrukt in beelden, geluiden en gevoelens) in een bepaalde context. Ik werk met verschillende nlp-interventies, TimeLine Therapy en soms zelfs met hypnose.


Loop je ergens tegenaan? Ik help je via conceptuele modellen en dialoog de touwtjes weer in handen te nemen. Maak een afspraak!