Systemisch werk: wat is dat?

Systemisch werk is een therapeutische werkvorm waarbij iemand een vraag of verlangen kan uitwerken in een daarvoor gecreëerde setting. In die setting wordt contact gemaakt met de emoties die er rond een bepaalde thematiek spelen. Voor het uitwerken van iemands vraag worden statische representanten (poppetjes, blaadjes, etc.) of dynamische representanten (mensen) gebruikt.

Waarom systemisch werk?

Het doel van onze coaching is mensen met hun eigen kracht te verbinden. ‘In je kracht’ staan betekent voor ons: vrijheid, liefde en geluk ervaren rond een bepaald thema. Dat thema kan alles zijn, van ‘geld’ en ‘werk’ tot ‘gezondheid’. Als je een negatieve emotie ervaart rond een bepaalde situatie of persoon, dan kun je een opstelling doen.

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een coaching setting in een ruimte waarbij de coachee een verlangen of vraag uitwerkt. Rond de vraag of het verlangen wordt een voorgesprek gedaan. In het voorgesprek komen zaken aan bod als:

 • Helderheid rond het verlangen.
 • De emoties die spelen rond het thema.
 • Overige thema’s, archetypen of personen die de situatie beïnvloeden.

Als de coach gevoel heeft bij het spanningsveld rond de situatie wordt de opstelling gestart.

systemisch werk emoties opruimen

Hoe verloopt een opstelling?

Een opstelling is een soort emotionele reis. Je begint ergens en weet van te voren niet hoe het gaat lopen. Vanaf het moment dat de coach en de coachee beginnen ontstaat er focus op dat wat zich energetisch manifesteert in iemands (onbewuste) beleving.  Er is daarbij ruimte voor het doorleven en doorvoelen van emoties.

Alle lagen worden rustig bekeken en doorlopen. Lagen die in het dagelijks leven niet zichtbaar worden. Een opstelling verloopt heel natuurlijk. We zorgen er altijd voor dat we niet te hard gaan. We laten een volgende emotie gewoon verschijnen. Om te prikkelen spreken we verschillende hulpbronnen aan in de vorm van emoties, en oplossingsgerichte taalpatronen.

Wat is het resultaat van systemisch werk?

 • Het bereiken van een doel
  De reden dat mensen vaak iets willen is, omdat ze iets niet hebben. Je wilt gezondheid, omdat je fysieke klachten hebt. Het kan zijn dat je meer geld wilt, omdat je ervaart dat je te weinig hebt. Je wilt leuk werk, omdat het huidige werk niet voldoet. Je wilt een goede relatie met iemand als die relatie niet goed is.
 • Een herstelde relatie
  Een relatie die niet goed werkt zegt altijd iets over de manier waarop je er zelf in staat. Veel mensen zijn op een bepaalde manier te loyaal aan anderen en de weinig aan zichzelf. Dat kan liggen aan opvoeding, maatschappelijke opvattingen en lang in stand gehouden patronen. Er kan van alles spelen dat jou uit je kracht houdt. Een relatie met een ander herstellen betekent vooral: de relatie met jezelf herstellen.
 • Emotionele rust rond een thema
  Het kan dat je al lang met iets rondloopt en niet goed weet hoe je er van af komt. Tijdens een opstelling doorloop je veel emoties. Het doorlopen van de zwaardere emoties naar lichtere emoties betekent ‘loslaten’. Na een opstelling kun je de rust weer in je lijf voelen.
familieopstelling emotionele rust

Wat zijn de voordelen van systemisch werk?

 • Bevordering van de mind-body connection
  Emoties zijn de indicatoren van onze balans (rond specifieke thema’s). Als je meer naar je emoties leert luisteren, dan kun je makkelijker de balans zelf herstellen. Mensen die veel ‘in hun hoofd zitten’, hebben hier baat bij. In je hoofd zitten betekent in de praktijk vaak: jezelf onttrekken van je emoties, omdat negatieve emoties niet fijn zijn.
 • Een tool voor respectvol zelfonderzoek
  Aangezien we een soort intuïtieve reis maken, komt er van alles boven. Er komen ook zaken naar boven die je niet rationeel had kunnen bedenken. Een nlp-interventie is vaak meer afgebakend en maakt permanent gebruik van taal. Tijdens een opstelling laat je alles los en verwelkom je dat wat er speelt. Het is heel puur en mooi zelfonderzoek.
 • Het ontwikkelen van je zelfredzaamheid
  Gevoelig zijn heeft veel voordelen. Als je goed kunt voelen, weet je veel beter waar je staat in relatie tot een bepaald onderwerp. Als je negatieve emotie ervaart rond een thema, dan is dat nooit bevorderlijk. In principe wil je dat rond ieder thema een gevoel van liefde hangt. Maximaal ontvangen. Een gevoel van openheid, warmte en rust. Dat proces kun je ontwikkelen. Systemisch werk helpt daarbij.

Aardbei Coaching hanteert de opstellingstechniek binnen haar coachingmethodiek. Het is de ideale transformatieve basistool waarbij de coachee daadwerkelijk de ruimte krijgt voor het voelen van emoties.