Aardbei Coaching registreert geen persoonlijke of inhoudelijke informatie van cliënten voor, tijdens of na het kennismakingsgesprek en de consulten.

Aardbei Coaching vindt de bescherming van je gegevens van essentieel belang. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld. Hiermee wordt voldaan aan de ethische code van belangenorganisatie NOBCO en de AVG.

Aardbei Coaching registreert uitsluitend de volgende gegevens van de cliënt:  voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Bij betalingen door particulieren worden door Mollie de voorletter(s), achternaam en het bankrekeningnummer geregistreerd.

Indien coaching wordt vergoed door de werkgever, dan zijn aanvullend de factuurgegevens van de werkgever van de cliënt benodigd: naam onderneming, adres, postcode, woonplaats en btw-nummer. Facturen worden verstuurd naar een door de cliënt verstrekt e-mailadres. In de begeleidende e-mail wordt de voorletter en achternaam van de cliënt vermeld als kenmerk (tenzij anders overeengekomen met de cliënt).

Aardbei Coaching heeft samenwerkingsovereenkomsten met:
– Zoom*, het bedrijf dat online coaching faciliteert;
– Administratiekantoor Van Welie, het bedrijf dat de financiële administratie verwerkt;
– Mollie & iZettle, de bedrijven die het betalingsverkeer organiseren;
– Siteground, het bedrijf dat de website en e-mailservice host;
– Google Ads, het bedrijf dat de advertentiecampagnes faciliteert.

*Dit vindt beroepsorganisatie NOBCO van Zoom.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Ik heb me daarmee geconformeerd aan de Internationale Ethische Code (IEC).