Privacyovereenkomst

Aardbei Coaching vindt de bescherming van je gegevens van essentieel belang. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld. Hiermee wordt voldaan aan de ethische code van belangenorganisatie NOBCO en de AVG.

Aardbei Coaching verzamelt de volgende gegevens van de cliënt:  naam, e-mailadres en telefoonnummer. Bij betalingen door particulieren worden door Mollie de voorletter(s), achternaam en het bankrekeningnummer geregistreerd.

Indien coaching wordt vergoed door de werkgever, dan zijn aanvullend de factuurgegevens van de werkgever benodigd: naam onderneming, adres, postcode, woonplaats en btw-nummer. Facturen worden verstuurd naar een door de cliënt verstrekt e-mailadres. In de begeleidende e-mail wordt de voorletter en achternaam van de cliënt vermeld als kenmerk (tenzij anders overeengekomen).

Aardbei Coaching maakt geen aantekeningen van consulten. Er wordt geen persoonlijke informatie van cliënten geregistreerd. Ook wordt er geen inhoudelijke informatie uit het consult vastgelegd.

Aardbei Coaching heeft samenwerkingsovereenkomsten met:
– Administratiekantoor Van Welie; het bedrijf dat de financiële administratie verwerkt;
– Siteground, het bedrijf dat de website en e-mailservice host;
– Google Ads, het bedrijf dat de advertentiecampagnes faciliteert;
– Youtube, het bedrijf dat informatieve video’s opslaat en streamt.
– Mollie & iZettle, de bedrijven die het betalingsverkeer organiseren.