Privacyovereenkomst

Privacyverklaring

Aardbei Coaching registreert uit principe GEEN inhoudelijke en persoonlijke details van cliënten.

Aardbei Coaching vindt de bescherming van gegevens van essentieel belang. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld. Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik, zo beperkt als mogelijk, enige persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Koert Vis is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Hij heeft zich daarmee geconformeerd aan de Internationale Ethische Code (IEC).

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Koert Vis, Aardbei Coaching, KvK-nummer 68787545.

Bezoekadres:
Wijnhaven 36
3011 WS Rotterdam
[email protected]

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij je persoonsgegevens om je mijn diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens verkrijg via derden, bijvoorbeeld een werkgever in het kader van een coachtraject.

Aardbei Coaching verwerkt van particuliere cliënten de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • een aanmelding van een websiteformulier;
 • communicatie per e-mail, sms of WhatsApp.

Bij zakelijke cliënten, of bij cliënten voor wie coaching wordt vergoed door een werkgever, is aanvullend benodigd:

 • naam en adresgegevens onderneming of instelling;
 • btw-nummer;
 • e-mailadres voor het versturen van de factuur.

In de begeleidende e-mail naar een werkgever wordt de voorletter en achternaam van de cliënt vermeld als kenmerk (tenzij anders overeengekomen met de cliënt).

Doeleinden

Aardbei Coaching verwerkt de persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een consult of traject;
 • Het versturen van aanvullende benodigde informatie in het kader van coaching;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de coaching uit te kunnen voeren. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, te weten:

 • Administratiekantoor Van Welie, het bedrijf dat de financiële administratie verwerkt;
 • ASN Bank en Mollie, de bedrijven die het betalingsverkeer organiseren;
 • Zoom, het bedrijf dat online coaching faciliteert. (Dit vindt de beroepsorganisatie van Zoom).

Verder worden delen van persoonsgegevens opgenomen door:

 • Microsoft, het bedrijf dat de software voor het gebruik van e-mail faciliteert;
 • Google, het bedrijf dat online advertentiecampagnes faciliteert en analyses uitvoert op basis van een IP-adres;
 • Siteground, het bedrijf dat de website en e-mailservice host.

Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik verstrek je gegevens uiteraard niet aan commerciële bedrijven of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Je rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je mij verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Koert Vis van Aardbei Coaching
[email protected]
0611432631

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 september 2021.