FAQ

Het hele spectrum aan menselijke ervaringen wordt bekeken. Ook bij zaken als: vastzitten in een situatie, negatieve emoties, veel in het hoofd zitten, onrust, stress, onzekerheid, ongewenst gedrag, etc. biedt coaching antwoorden en oplossingen.

De nadruk ligt op het verbeteren van je levens- en werksituatie.

Als lid van beroepsorganisatie NOBCO werk ik volgens de Internationale Ethische Code (IEC) en val onder de Klachtenprocedure. De coachopleiding die ik heb gevolgd is door de beroepsorganisatie geaccrediteerd met het EQA-keurmerk, een keurmerk dat staat voor de professionaliteit van het coachingsvak.

Coaching komt de laatste tijd regelmatig niet al te positief in het nieuws. Coaching is een vrij beroep en dat kan ook een keerzijde hebben. Ik ben me hier bewust van. De materie is complex, dus je wilt goed beslagen ten ijs komen. Als coach en ondernemer neem ik de toegevoegde waarde voor jou heel serieus. Diploma’s en ervaring zijn geen garantie voor kwaliteit, maar wel een goede poging. We kunnen vrijblijvend onderzoeken of er een klik is. Verder hoef je vooraf geen investering te doen zonder te merken wat je daar voor terug krijgt: ik werk steeds per consult en alleen op basis van jouw behoefte. Zo houden we de drempel laag en ligt de nadruk op de toegevoegde waarde van onze samenwerking.

Ik werk met heel verschillende mensen en dus ook met jou. De beste interactie ontstaat als je écht wat wilt aanpakken. Het helpt als je verantwoordelijkheid wilt nemen voor wat je denkt en voelt. Dat je erkent dat je centraal staat in je eigen ervaring. Vanuit daar ga je bijsturen en een nieuwe weg vormgeven.

In het begin vinden mensen het soms ‘raar’ of onwennig om te vertellen wat zij ervaren. Ik kijk er eigenlijk nooit van op. Ik help je graag een en ander in perspectief te zien.

Dat waar je voor binnenkomt vormt de rode draad van onze samenwerking. Tijdens de coaching merk je dat je vraag of behoefte nog weleens verspringt. We volgen jouw agenda en zorgen dat we weer bij je kernvraag uitkomen.

Al onze levenservaringen zijn anders, maar in de basis zijn we hetzelfde. De onderliggende structuur van ons functioneren, daar gaan we op inzoomen.

Je vraag of richting staat centraal. Daarover wil ik een dialoog met je voeren. Verder wil ik je meenemen in de belangrijkste begrippen rond de creatie van je beleving: gedachten (focus), emoties en momentum. Zo gaat de controle over een goede stemming – en daarmee je resultaten – stapsgewijs toenemen.

Om je proces te versnellen kan ik je optioneel aanraden één keer per dag te mediteren. En meer te doen van alles dat je helpt om in flow en dicht bij jezelf te komen. We gaan het daar in detail over hebben.

Gemiddeld is een traject zo’n 4 – 8 consulten. Of je nu 2 of 20 keer komt bepaal je natuurlijk zelf; er zijn geen verplichtingen of verwachtingen. Ik vind het belangrijk dat je komt zolang dit van waarde voor je is: nieuwe inzichten, een verbeterd gevoel, meer grip op je ervaring, helderheid en energie, etc.

Met de meeste mensen werk ik in het begin wat intensiever, denk bijvoorbeeld aan wekelijks of tweewekelijks. Als je merkt dat zaken meer op de rit komen of als je dichter bij je doel komt, dan rekken we het interval op. Regelmatig komen komen mensen na afloop weer af en toe terug.

Als je nu iets negatiefs ervaart (mild – extreem), dan werk ik bij voorkeur met je totdat je daar grotendeels grip op hebt.

Naast de consulten kun je er voor kiezen om tussendoortjes af te nemen.

Veel werkgevers maken budget vrij voor werknemers om goed te kunnen functioneren op het werk. Dat is heel gebruikelijk. Informeer daarvoor bij je leidinggevende of de afdeling personeelszaken. Ik zou op verzoek kosteloos een passend en discreet voorstel kunnen maken. Ook kan ik bij het gesprek van je werkgever aanwezig zijn. Jij en ik hebben een vertrouwensrelatie, dus de werkgever is alleen op de hoogte van de kaders (en niet van de inhoud van onze gesprekken). Bekijk hier de 7 tips om coaching vergoed te krijgen.

Ook als je je coaching zelf betaalt is dat een waardevolle investering in jezelf.

Ondernemers (en dus ook zzp’ers) kunnen de investering in coaching opvoeren als bedrijfskosten.

De website van Coachfinder biedt een goed overzicht wat betreft overige mogelijkheden.

Koert | Aardbei Coaching

Heb je nog een andere vraag? Neem contact op of plan een vrijblijvende kennismaking in!